De kerk "roept" elke zondag, en soms ook op doordeweekse dagen, de gemeente op tot samenkomen in de dienst van de Heer; dienst van Woord en Sacrament. 

Voor deze samenkomsten staat de kerk uiteraard voor u open op zondagochtend om 09.30 uur en zondagavond om 18.30 uur.

Wanneer u een voorbede of een dankzegging van de gemeente wenst, dan kunt u contact opnemen met de predikant of de wijkouderling.

Er worden maandelijks twee gezamenlijke avonddiensten met de Hervormde Gemeente Almkerk gehouden. Deze diensten vinden in principe plaats op de tweede en de laatste zondag van de maand. Op de laatste zondag van de maand vindt de gezamenlijke avonddienst plaats in de Hervormde kerk (aanvang 18.00 uur). Op de tweede zondag van de maand wordt de gezamenlijke avonddienst in de oneven maanden in onze kerk (aanvang 18.30 uur) gehouden en in de even maanden in de Hervormde kerk (aanvang 18.00 uur). In de maanden juli en augustus worden alle morgen- en avonddiensten gezamenlijk gehouden, hetgeen op de kerkbrief nader wordt aangegeven.

Een interkerkelijke jeugdsamenkomst wordt gehouden op de laatste zondag van de maanden september tot en met november en januari tot en met juni om 18.30 uur in onze kerk.