Kerkbalans is de gezamenlijke inzamelingsactie ten behoeve van kerken in Nederland. 

De gereformeerde kerk van Almkerk heeft de traditie mee te doen met de landelijke actie Kerkbalans, die uitsluitend bedoeld is als fondswerving voor de eigen gemeente. Omdat de kerk behoort tot de erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn alle giften aan de kerk, dus ook de bijdragen in het kader van Kerkbalans, in principe fiscaal aftrekbaar voor het inkomen van de gever. 

Hoe u kunt geven aan de kerk waarbij de fiscus u helpt leest u hier.

De leden van de Ambtsgroep Beheer & Financiën, aangevuld met gemeenteleden tot een team van zo’n 40 personen, voeren de actie uit door de informatie bij alle leden te bezorgen en de reacties weer op te halen.

Jaarlijks zal onze kerk meedoen met de landelijke actie Kerkbalans.
Meer en meer zal die in onze kerk overeenkomstig landelijke richtlijnen worden georganiseerd. Dat betekent o.a. dat er gebruik gemaakt zal worden van een folder met landelijk dezelfde opzet, maar met concrete gegevens van onze gemeente. Niet alleen op financieel gebied, maar ook hoe in onze gemeente inhoudelijk aan het kerk-zijn wordt gewerkt. Dat laatste wordt soms nog geaccentueerd door interviews van gemeenteleden.

Alle informatie over de actie Kerkbalans 2024 vindt u hier en in de folder hier.