Afgelopen seizoen zijn er twee bijeenkomsten geweest met alle vrijwillgers die een taak hebben bij de jeugdwerkactiviteiten om meer van elkaar te weten te komen. Daarnaast zijn er acties uitgezet naar aanleiding van het beleidsplan wat in 2017 uitgegeven is. Zo zijn er inmiddels 2 jeugdondersteuners, is er een jeugdwerker, is er een Facebookpagina opgezet en zijn er plannen om Wi-Fi beschikbaar te stellen binnen de kerk.

Aandacht voor de jeugd
In het voorjaar is de notitie 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' vastgesteld. Hierin is de beleidsvisie voor het jeugdwerk van onze kerk verwoord. Voor de uitvoering daarvan heeft de jeugdouderling twee jonge jeugdondersteuners naast zich gekregen. Aan het einde van dit jaar heeft de kerkraad besloten het onderdeel jeugd binnen de kerk verder professioneel te gaan ondersteunen.

Activiteiten voor de jeugd
Voor de jeugd kent onze kerk verschillende activiteiten en is er de ambstgroep kerk en jeugd, deze ambtsgroep bestaat uit een jeugdouderling en twee jeugdondersteuners, een predikant, 2 gemeenteleden en de vertegenwoordigers uit de oppasdients, kindernevendienst, clubwerk, jeugdwerk, Meet & Eat en Emmickhoven groep.

Voor de jeugd zijn er o.a. de volgende activiteiten:

  • Oppasdienst
  • Kindernevendienst (kinderen groep 1 t/m 8)
  • Clubwerk & D'n Opstap (kinderen groep 3 t/m 8 en 1 - 3 VO)
  • Jeugdkerk (jongeren 1-3 VO)
  • MiniBreak
  • Eetcatechese / meet & eat
  • Jongerenviering
  • Interkerkelijke jeugdgroep
  • Emmickhoven groep