Alle kerken die bij de PKN zijn aangesloten hebben de verplichting een Beleidsplan te maken en in te dienen. 

Naast de ordinanties van PKN heeft de kerk een Plaatselijk Regeling. Daarin komt het eigen karakter van de gemeente tot uitdrukking.

Door op een van de volgende links te klikken kunt u een kopie inzien van diverse zaken die door de kerkenraad zijn vastgesteld: