GroeneKerken is in 2011 opgericht door Kerk in Actie en Tearfund, vanaf 2020 is Maatschappij van Welstand ook aangesloten en gezamenlijk zijn zij de dragers van GroeneKerken.

Deze organisaties zijn ervan overtuigd dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. Ons handelen en onze houding ten opzichte van de schepping heeft veel invloed op milieu en klimaat. Als kerken willen we goed voor Gods schepping en onze naasten zorgen.

Vanuit deze gedachten is ook onze gemeente hiermee aan de slag gegaan. Er is gedacht over wat wij in de praktijk zouden kunnen doen direct en indirect.

De verduurzaming van ons kerkgebouw en d’ Ontmoeting met bijgebouwen is in 2017 opgestart met het vervangen van het enkele glas door dubbel glas. Gedurende het gehele verbouwingsproces is daarbij steeds nagedacht hoe we verder konden komen met de verduurzaming.

Inmiddels zijn er al behoorlijk wat verduurzamingen doorgevoerd: dubbel glas in kerkgebouw, d’- Ontmoeting en bijgebouwen. Alle oude verlichting binnen en buiten vervangen voor LED-verlichting. Warmte terugwin- en ventilatiesysteem in d' Ontmoeting, rioolstelsel gescheiden in vuil en schoonwatersysteem. Gevels, vloeren en plafonds geïsoleerd in d' Ontmoeting en bijgebouw.

Zonnepanelen aangebracht op het dak van d' Ontmoeting. Beamer ’s in kerk en d' Ontmoeting, waardoor er geen liturgieën meer gekopieerd hoeven te worden. Kerkbrief zoveel mogelijk digitaal en ook de stukken van de vergaderingen kerkenraad en ambtsgroepen worden digitaal verstrekt en niet meer als papieren versie. Diaconale tuin achter d' Ontmoeting waarbij de opbrengst weggegeven wordt aan o.a. de voedselbank.

Onze kerk heeft daarom het predicaat “GroeneKerk” ontvangen in 2019.

Zijn we nu klaar is dan de vraag? Nee, naast hetgeen reeds is gerealiseerd, blijft er nog genoeg over om altijd weer alert te zijn. Te denken valt hierbij om ook te stimuleren en voorlichting te geven aan gemeenteleden hierover, wat kunnen we zelf doen of nog meer doen? Want verduurzamen doen we met elkaar.

Inmiddels zijn er in Nederland officieel 415 GroeneKerken, die het bijbehorende bordje op de gevel hebben zitten. Onze gemeente is tot nu toe de enige kerk in gemeente Altena die het predicaat GroeneKerk heeft. Nu is dat niet iets om groots op te zijn, we doen immers ook nog genoeg niet goed (denk aan de balk en de splinter), maar misschien ligt hier nog wel een uitdaging.