Gereformeerde Kerk Almkerk: Voorstraat 16 | 4286 AL Almkerk | Tel 401184

Predikant: Ds. Bert Ridder | Tel 401265 | bertridder@kpnmail.nl

Voorzitter: Kees Noorloos | Tel 401413 | k.noorloos@planet.nl

Scriba: Jan Kant | Tel 0183-854247 | scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com

Beheerder: Gerda Koekkoek | Tel 401184

Organist:  Celis Dekker | Tel 401469

Preekvoorziening: Ankie de Peuter-Davidse | Tel 0416-785586 | ankie.depeuter@gmail.com

Kerkelijk Bureau: Ada Boevé-Schilders | Tel 402846 | kerkelijkbureau.gkalmkerk@gmail.com
of Liana Boevé | Tel 821754 | kerkelijkbureau.gkalmkerk@gmail.com

Kerkbrief: Wilma Raams-Harberink | Tel 403088 | kerkbriefalmkerk@gmail.com

Kerkwijzer: kerkwijzeralmkerk@gmail.com

Webmaster: Arnik Plomp | Tel 403909 | arnikplomp@gmail.com

Kerkradio: Jacco Schermers | Tel 402217

Autodienst: Henk Groeneveld | Tel 402102  of neem contact op met uw wijkdiaken

Privacy coordinator: Arnik Plomp | Tel 403909 | arnikplomp@gmail.com 

BANKREKENINGNUMMERS

KERK :            NL33RABO 0 301 555 583 
KERK :            NL39RABO 0 301 500 282 (voor de vrijwillge bijdrage)
DIACONIE :   NL98RABO 0 301 504 555