Gereformeerde Kerk Almkerk: Voorstraat 16 | 4286 AL Almkerk | Tel 401184

Predikant: Vacant. 
Waarnemer: Ds. G. de Lang (Dordrecht) | Tel 06 2015 9834
Voor alle pastorale aangelegenheden, waaronder het vermelden van zieken kunt u voorlopig contact opnemen met uw wijkouderling of de voorzitter van de ambtsgroep pastoraat Simone Bouman (e-mail: pastoraat@gkalmkerk.nl, tel.nr. 06 1136 3416) of de voorzitter van de kerkenraad Kees Noorloos (e-mail: voorzitter@gkalmkerk.nl, tel. nr. 06 2300 2048).

Voorzitter: Kees Noorloos | Tel 06 2300 2048 | voorzitter@gkalmkerk.nl

Scriba: Peter Kant | Tel 06 2988 6901 | scriba@gkalmkerk.nl

Beheerder: Gerda Koekkoek | Tel 0183 401184 | beheerder@gkalmkerk.nl

Organist:  Celis Dekker | Tel 06 4062 1122 | organist@gkalmkerk.nl

Preekvoorziening: Ankie de Peuter-Davidse | Tel 06 1235 4778 | preekvoorziening@gkalmkerk.nl

Kerkelijk Bureau: Ada Boevé-Schilders | Tel 0183 402846 | kerkelijkbureau@gkalmkerk.nl
& Liana Boevé | Tel 06 2261 4283 | kerkelijkbureau@gkalmkerk.nl

Kerkbrief: Wilhelmien de Groot | Tel 06 1285 5627 | kerkbrief@gkalmkerk.nl
& Karin Zegwaard | Tel 06 4809 0723 | kerkbrief@gkalmkerk.nl

Kerkwijzer: Kees Noorloos | Tel 06 2300 2048 | kerkwijzer@gkalmkerk.nl

Webmaster: Arnik Plomp | Tel 0183 403909 | webmaster@gkalmkerk.nl

Kerkradio: Jacco Schermers | Tel 0183 402217

Beamteam: Gerrit Schermers |  Tel 06 3730 3544 | beamteam@gkalmkerk.nl

Autodienst: Tel 06 3627 1604 |  diaconaat@gkalmkerk.nl

Privacy coordinator: Arnik Plomp | Tel 0183 403909 | privacy@gkalmkerk.nl 

BANKREKENINGNUMMERS

KERK :            NL33RABO 0 301 555 583 
KERK :            NL39RABO 0 301 500 282 (voor de vrijwillge bijdrage)
DIACONIE :   NL98RABO 0 301 504 555