Gereformeerde Kerk Almkerk: Voorstraat 16 | 4286 AL Almkerk | Tel 401184

Predikant: Vacant.  Waarnemer: Ds. G. de Lang (Dordrecht) | Tel 06 2015 9834
Voor alle pastorale aangelegenheden, waaronder het vermelden van zieken kunt u voorlopig contact opnemen met uw wijkouderling of de voorzitter van de ambtsgroep pastoraat Piet Quartel (e-mail: pastoraat@gkalmkerk.nl, tel.nr. 06-23387030) of de voorzitter van de kerkenraad Kees Noorloos (e-mail: voorzitter@gkalmkerk.nl, tel.nr.0623002048).

Voorzitter: Kees Noorloos | Tel 06 2300 2048 | voorzitter@gkalmkerk.nl

Scriba: Peter Kant | Tel 06 2988 6901 | scriba@gkalmkerk.nl

Beheerder: Gerda Koekkoek | Tel 0183 401184

Organist:  Celis Dekker | Tel 0183 401469

Preekvoorziening: Ankie de Peuter-Davidse | Tel 0416-785586 | ankie.depeuter@gmail.com

Kerkelijk Bureau: Ada Boevé-Schilders | Tel 0183 402846 | kerkelijkbureau.gkalmkerk@gmail.com
of Liana Boevé | Tel 0183 821754 | kerkelijkbureau.gkalmkerk@gmail.com

Kerkbrief: Wilhelmien de Groot & Karin Zegwaard | kerkbrief@gkalmkerk.nl

Kerkwijzer: kerkwijzeralmkerk@gmail.com

Webmaster: Arnik Plomp | Tel 0183 403909 | arnikplomp@gmail.com

Kerkradio: Jacco Schermers | Tel 0183 402217

Autodienst: Henk Groeneveld | Tel 0183 402102  of neem contact op met uw wijkdiaken

Privacy coordinator: Arnik Plomp | Tel 0183 403909 | arnikplomp@gmail.com 

BANKREKENINGNUMMERS

KERK :            NL33RABO 0 301 555 583 
KERK :            NL39RABO 0 301 500 282 (voor de vrijwillge bijdrage)
DIACONIE :   NL98RABO 0 301 504 555