Gereformeerde Kerk Almkerk: Voorstraat 16 | 4286 AL Almkerk | Tel 401184

Predikant: Ds. Marloes van Doorne | Tel 06 1136 4193  | predikant@gkalmkerk.nl 

Voorzitter: Theo Koekkoek | Tel 06 5333 6159  | voorzitter@gkalmkerk.nl

Scriba: Peter Kant | Tel 06 2988 6901  | scriba@gkalmkerk.nl

Beheerder: Jelda Rodermond | Tel 06 1517 1475  | beheerder@gkalmkerk.nl

Organist:  Celis Dekker | Tel 06 4062 1122  | organist@gkalmkerk.nl

Preekvoorziening: Ankie de Peuter-Davidse | Tel 06 1235 4778  | preekvoorziening@gkalmkerk.nl

Kerkelijk Bureau: Ada Boevé-Schilders | Tel 0183 402 846  | kerkelijkbureau@gkalmkerk.nl
& Liana Boevé | Tel 06 2261 4283  | kerkelijkbureau@gkalmkerk.nl

Kerkbrief: Wilhelmien de Groot | Tel 06 1285 5627  | kerkbrief@gkalmkerk.nl
& Karin Zegwaard | Tel 06 4809 0723  | kerkbrief@gkalmkerk.nl

Kerkwijzer: Kees Noorloos | Tel 06 2300 2048  | kerkwijzer@gkalmkerk.nl

Webmaster: Arnik Plomp | Tel 0183 403 909  | webmaster@gkalmkerk.nl 

Kerkradio: Jacco Schermers | Tel 0183 402 217

Beamteam: Gerrit Schermers |  Tel 06 3730 3544  | beamteam@gkalmkerk.nl

Autodienst: Tel 06 3627 1604  | diaconaat@gkalmkerk.nl

Privacy coordinator: Arnik Plomp | Tel 0183 403 909  | privacy@gkalmkerk.nl 

BANKREKENINGNUMMERS

KERK :            NL33RABO 0 301 555 583 
KERK :            NL39RABO 0 301 500 282 (voor de vrijwillge bijdrage)
DIACONIE :   NL98RABO 0 301 504 555