Kinderoppas
Elke zondagmorgen en op feestdagen, behalve nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag, is er baby- en kleuteroppas voor kinderen tot 4 jaar in d' Ontmoeting.

Kindernevendienst
De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor de kinderen van de basisschool van de groepen 1 t/m 8. Een en ander wordt nader aangegeven op de kerkbrief.

Jeugdkerk
Op de 1e en 3e zondag van de maand (behalve in de zomermaanden) is er voor de jongeren uit het voortgezet onderwijs tijdens de morgendienst jeugdkerk in d' Ontmoeting.

Inzameling van de gaven / collectemunten
Tijdens elke dienst worden er 2 collecten gehouden. U kunt hiervoor gebruik maken van collectemunten. Deze kunnen elke eerste maandag van de maand tussen 18.30 en 19.30 uur worden gekocht in d'Ontmoeting. Hiervan wordt melding gemaakt op deze website.

Liturgische schikking
Elke zondag is er een liturgische schikking. Dit is een uitbeelding van het thema van die zondag. De schikking wordt samengesteld door de creatieve inzet van vrijwilligers uit de gemeente.

De Bloemengroet
Na de avonddienst worden de bloemen bezorgd bij een gemeentelid. In overleg met de kerkenraad wordt de ontvang(st)er van deze groet bepaald

Koffiedrinken
Op de 1e zondag van de maand en bij een aantal bijzondere diensten is er na de morgendienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in d' Ontmoeting. Dit wordt aangegeven op de kerkbrief.

Autodienst
Voor mensen die slecht ter been zijn en geen eigen vervoer of mogelijkheden hebben zich te laten vervoeren is er de autodienst. Vrijwilligers rijden deze mensen van deur tot deur. Voor de betreffende vrijwilligers worden parkeerplaatsen beschikbaar gehouden rondom de kerk.

Kerkradio
Voor allen die niet naar de kerkdiensten kunnen en deze toch willen meemaken. In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot de wijkdiaken. Wanneer iemand door ziekte of ouderdom de kerkdiensten niet meer kan bijwonen, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerkradio.