Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal vieren we zowel in de morgen- als de avonddienst op vier zondagen verdeeld over het jaar en op Witte Donderdag. De avondmaalsvieringen in zorgcentra Antonia en Altenahove worden bij toerbeurt georganiseerd door de Hervormde Gemeente en onze kerk.

Doopbediening
Voor het aanvragen van de doopbediening kunt u contact opnemen met de predikant. De kerkenraad hanteert als uitgangspunt dat in principe eenmaal per maand,  bij voorkeur de eerste zondag van de maand, de doopbediening kan plaatsvinden.

Huwelijksbevestiging
Huwelijksbevestigingen kunnen op elke dag van de week plaatsvinden. Aanvragen worden gedaan bij de predikant.

Rouwdienst
Indien, voorafgaande aan de begrafenis, een rouwdienst in de kerk gewenst wordt, kan hiervoor contact opgenomen worden met de predikant en de koster. Het is ook mogelijk de rouwdienst in d' Ontmoeting te laten plaatsvinden.

Aangepaste kerkdiensten voor verstandelijk gehandicapten
Deze diensten worden regelmatig in onze streek gehouden.
Via het Centraal Weekblad, de diverse nieuwsbladen en de kerkbrief wordt u op de hoogte gehouden. Voor verstandelijk gehandicapten worden er gedurende het winterseizoen op de vrijdagavonden van 19.00 uur tot 20.00 uur op aangepaste wijze catechese gegeven in d'Ontmoeting. Daarnaast is er voor jong belijdende leden een Bijbelstudiekring, die ook op vrijdagavond om 19.00 uur in d' Ontmoeting bijeenkomt.

Interkerkelijke Jeugdsamenkomst
Iedere laatste zondag van de maand is er in de Gereformeerde Kerk aan de Voorstraat een jeugddienst georganiseerd door de Interkerkelijke Werkgroep van Almkerk.
De Interkerkelijke Werkgroep van Almkerk, deze bestaat uit vier leden van de Gereformeerde Kerk en vier leden van de Hervormde Gemeente. De wergroep wordt aangevuld met een vertegenwoordiger uit beide kerkenraden.
De samenkomsten beginnen om 18.30 uur. De kerk gaat om 18.00 uur open. In iedere samenkomst komt er een spreker en een koor.
De interkerkelijke werkgroep heeft ook een eigen site. Wil je kijken wie er komt in de samenkomst of een opmerking plaatsen, surf dan naar http://www.jeugddienst-almkerk.nl/ 
Het programma wordt een jaar van te voren vastgesteld.
Het seizoen wordt in juni afgesloten met een 'Sing Out' in de muziektent midden in Almkerk. 
Na iedere samenkomst is er koffie drinken in d' Ontmoeting.
De kosten van de samenkomsten worden betaald uit de collecten en koffieopbrengst.