De kerk "roept" elke zondag, en soms ook in de week, de gemeente op tot samenkomen in de dienst van de Heer; dienst van de Heer; dienst van Woord en Sacrament. Voor deze samenkomsten staat de kerk uiteraard voor u open op: 

  • Zondag voor de middag om 09.30 uur en zondag na de middag om 18.30 uur.
  • Witte Donderdag (Heilig Avondmaal) om 19.30 uur, Goede Vrijdag om 19.30 uur en Stille Zaterdag om 21.00 uur.
  • Bidstond (2e woensdag maart) om 19.30 uur en Dankstond (1e woensdag november) om 19.30 uur.
  • Kerstnachtdienst (24 dec door IKW) om 22.30 uur en eerste Kerstdag om 10.00 uur.
  • Oudejaarsdag om 19.30 uur en Nieuwjaarsdag om 10.00 uur.

Op de 1e zondag van de maand en bij een aantal bijzondere diensten is er na de morgendienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in d' Ontmoeting. Dit wordt aangegeven op de kerkbrief.

Elke eerste en derde zondag van de maand wordt er voor de jeugd jaar 1,2 en 3 van het voortgezet onderwijs een speciale dienst (jeugdkerk) gehouden in de 'd Ontmoeting, gelijktijdig met de morgendienst.

Er worden maandelijks twee gezamenlijke avonddiensten met de Hervormde Gemeente Almkerk gehouden. Deze diensten vinden in principe plaats op de tweede en de laatste zondag van de maand.

Op de laatste zondag van de maand vindt de gezamenlijke avonddienst plaats in de Hervormde kerk (aanvang 18.00 uur).

Op de tweede zondag van de maand
 wordt de gezamenlijke avonddienst gehouden in de oneven maanden in onze kerk (aanvang 18.30 uur) gehouden en in de even maanden in de Hervormde kerk (aanvang 18.00 uur). In de zomerschoolvakantieperiode (de maanden juli en augustus) worden alle morgen- en avonddiensten gezamenlijk gehouden, hetgeen op de kerkbrief nader wordt aangegeven.

Op de laatste zondag van de maanden september tot en met mei wordt er een interkerkelijke jeugdsamenkomst gehouden op de laatste zondag om 18.30 uur in onze kerk.

Wanneer u een voorbede of een dankzegging van de gemeente wenst, kunt u zich wenden tot de predikant of de wijkouderling.
De zitplaatsen zijn vrij, tenzij anders staat aangegeven.