Antependia

Antependia zijn de kleden die over de liturgietafel en over de kansel worden gehangen. De verschillende kleuren vertegenwoordigen de periode van het kerkelijk jaar.

Deze kleden zijn in 2017 ontworpen en gemaakt zijn door mevrouw Rieteke Hoogendoorn.

Liturgisch kanselkleed voor de periode na Pinksteren tot Advent en van Kerst tot de Veertigdagen tijd.
De hoofdkleur van deze quilt is groen. 
De rode cirkel staat symbool voor de liefde van God voor ons mensen. De cirkel loopt over in het kruis. Jezus heeft Zijn leven gegeven voor ons mensen zodat wij weer dicht bij God kunnen leven. Zijn liefde is rondom ons. De goudgele baan staat symbool voor het licht en de heerlijkheid van God. Wij mogen in dit licht vol vreugde onze weg gaan.
Vijf mensen in het wit. Vijf is het getal van de genade, wit is de kleur van vreugde.
De paarse stof achter het kruis verwijst naar de volgende periode waarin de kleur paars centraal staat: Advent en de Veertigdagentijd.
Alle christelijke feesten zijn met elkaar verbonden en met deze gedachten leven we toe naar de volgende periode. 

Liturgisch kanselkleed voor de periode van Advent en de Veertigdagentijd.
De hoofdkleur van deze quilt is paars. Paars is de kleur van boete en bezinning, van inkeer en daarmee ook van voorbereiding.
In de quilt is het Christusmonogram verwerkt. Het is een afkorting van de Griekse naam XPI∑TO∑(Christus), waarbij de eerste twee letters X (Chi) en P Rho) tot een monogram gevormd zijn.
De roze baan verwijst naar het feest dat na deze periode komt. Roze is de mengkleur van paars en wit. Roze is de liturgische kleur van de derde zondag in de Adventstijd en de Veertigdagentijd.
De goudgele baan staat symbool voor het licht en de heerlijkheid van God. Wij mogen in dit licht leven eb onze weg gaan.
De rode cirkel staat symbool voor de liefde van God voor ons mensen. Zijn liefde is rondom ons.
De witte stof rechts verwijst naar de volgende periode waarin de kleur wit centraal staat; het feest van Kerst en/of Pasen. 

Liturgisch kanselkleed voor Pinksteren
De hoofdkleur van deze quilt is rood. Rood is de kleur van de Heilige Geest.
De rode cirkel staat symbool voor de liefde van God voor de mensen. Zijn liefde is rondom ons. Pinksteren is het slotfeest van alle christelijke feesten, daarom is de cirkel in deze quilt gesloten. Met Advent begint de nieuwe cirkel van het vieren en gedenken.
In de cirkel de symbolen van geloof, hoop en liefde. Geloof – het kruis, hoop – het anker, de liefde – het hart.
Het kruis en het anker zijn in elkaar verweven.
Groen is de kleur van leven en van hoop. Rood is de kleur van de liefde. De goudgele baan staat symbool voor het licht en de heerlijkheid van God. Wij mogen in dit licht onze weg gaan, de witte baan.
Wit is de kleur van vreugde. De Geest is uitgestort en daarom mogen wij leven in vreugde. De witte duif is het symbool van de Heilige Geest. 

Liturgisch kanselkleed voor de Kerst en tot de eerste zondag van het nieuwe jaar en van Pasen tot Pinksteren.
De hoofdkleur van de quilt is wit. Wit staat symbool voor vreugde, feest, waarheid, reinheid en genade.
De rode cirkel staat symbool voor de liefde van God voor de mensen. Zijn liefde is rondom ons.
De goudgele baan staat symbool voor het licht en de heerlijkheid van God. Wij mogen in dit licht vol vreugde onze weg gaan (de witte baan). De gele baan schijnt in dit kanselkleed óver onze weg.
We vieren het feest van Kerst of van Pasen. Daarom mag het licht uitbundig onze weg verlichten.
In het midden de vorm van de Ichthus-vis met daarin de naam van onze Verlosser: Christus. Het Griekse woord Ichthus betekent:

     I = Jezus, CH = Christus, TH = Gods, U = Zoon, S = Redder.

Rood is de kleur van Zijn liefde en van Zijn bloed. De halve witte cirkel staat symbool voor de arm van God, de halve groene cirkel voor de arm van de mensen. Ze houden elkaar als het ware vast. Christus heeft door Zijn liefde en Zijn bloed ons weer verenigd met God de Vader. God en de mensen kunnen weer samen verder.
Dit is het wonder van Kerst en Pasen.