In onderstaande tabel staan enkele statistische gegevens van onze gemeente:
 
Aantallen per 31-12 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Het aantal leden 891 898 918 921 914 919 931 933 939 944
 - aantal doopleden 405 412 415 412 408 411 418 410 410 414
 - aantal belijdende leden 486 486 503 509 506 508 513 523 529 530
                     
Het ledenbestand neemt toe/af met -7  -20 -3 7 -5 -12 -2 -6 -5 -1
 - erbij: geboren en/of ingekomen 22 13 26 39 25 33 26 42 19 31
 - eraf: overleden en/of vertrokken 29 33 29 32 30 45 28 48 24 32
                     
Het aantal:                    
 - huwelijken ingezegend 1 0 1 3 1 4 2 3 2 4
 - doopleden gedoopt 8 2 3 8 8 4 9 10 6 9
 - belijdenissen gedaan 5 1 0 6 5 5 0 6 3 4
 - leden overleden 6 11 14 12 11 10 6 13 8 11
                     
Het (gemiddeld) aantal kerkbezoekers in de:                    
 - ochtenddiensten * * 237 265 271 256 262 296 255 278
 - avonddiensten * * 50 65 52 65 53 61 35 47
 *) Vanwege corona hebben in 2020 geen tellingen plaatsgevonden. In 2021 is er slechts één keer geteld, niet heel representatief, daarom zijn deze gegevens niet verwerkt.