De kerkbrief is het wekelijkse informatiebulletin en ligt bij de ingangen van de kerk voor alle bezoekers van de zondagse diensten en wordt bezorgd bij de leden die gebruik maken van de kerkradio. Alle mededelingen van de kerkenraad, de agenda van de week, de zieken die in het ziekenhuis liggen, geboorte- en overlijdens- berichten en de bloemengroet staan op de kerkbrief.

Gegevens voor de kerkbrief kunnen tot donderdag 17.00 uur worden ingeleverd via de email: kerkbrief@gkalmkerk.nl

Kerkbrief ontvangen?

De kerkbrief komt niet meer op de site ivm de nieuwe privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Gemeenteleden die de kerkbrief digitaal willen ontvangen kunnen een email sturen naar Wilhelmien de Groot en Karin Zegwaard kerkbrief@gkalmkerk.nl.