Kerkwijzer
Kerkwijzer is het maandelijkse informatiebulletin, waarin wordt gepubliceerd wat er zoal in onze gemeente is gebeurd of staat te gebeuren. Het blad wordt bij de leden thuisbezorgd. 
Iedereen, van klein tot groot, mag erin schrijven wat hij of zij kwijt wil, mits het iets "opbouwends" is. Inleveren bij voorkeur digitaal voor de 15e van de maand via email: kerkwijzeralmkerk@gmail.com

In 2021 heeft de kerkenraad besloten om Kerk wijzer voortaan als abonnement, betaald via automatische incasso aan te bieden.
Dit betekent een grote verbetering voor de administratie, omdat nu alles tegelijk in juni kan worden geïncasseerd en omdat dit een vermindering van bankkosten betekent.

Als u zich op Kerk wijzer wilt abonneren, kunt u het aanmeldingsformulier, dat u hier vindt, afdrukken, invullen en

  • bezorgen bij of sturen naar Ad van Andel, Meidoornlaan 7 óf
  • mailen naar andelaj@planet.nl óf
  • een foto (of screenshot) appen naar 06-54297211.

De kosten voor het abonnement is een vast bedrag van €25,- per jaar. Daarvoor ontvangt u 10x een keurig verzorgd in kleur gedrukt magazine met alle relevante informatie over onze kerk.