In het jaar 1517, het jaar van de Kerkhervorming, was er in Almkerk maar één Kerk: De Rooms-Katholieke Kerk. In de jaren die volgden, ontstonden er, mede door invloed van hervormers, in verschillende landen Gereformeerde Kerken. Ook in ons land kwam een Gereformeerde Kerk. Dit werd een Staatskerk, dat betekende o.a. dat ambtenaren lid moesten zijn van deze Kerk. In Almkerk kwam de Gereformeerde Kerk tot stand in 1601. Zoals dat op veel plaatsen het geval was, nam de toenmalige pastoor, A.A. Heeckhuysius, afscheid van de Rooms-Katholieke Kerk en werd de eerste predikant in Almkerk en bleef dat tot 1613. 

Na reorganisatie in 1816 kreeg de Kerk een nieuwe naam: De Nederlandse Hervormde Kerk. In die Kerk kwam een beweging die ook voor Almkerk gevolgen had. Ds. G.F. Gezelle Meerburg, predikant sinds oktober 1833, werd in november 1835 uit het ambt gezet. 

Daarop volgde een afscheiding. Een schema van de ontwikkeling van diverse kerkgenootschappen (uit het boek "Geloven in Almkerk") is hier bijgevoegd. In 1836 verlieten 411 leden de Hervormde Gemeente van Almkerk en Emmikhoven. De samenkomsten die daarna gehouden moesten worden in huizen en schuren, onder de prediking van Ds. Gezelle Meerburg, werden veelvuldig uiteengejaagd door de politie. Er werd uitgeweken naar de Biesbosch om samen te komen tussen grienden en rietgorzen. 

In 1840 kwam Willem II op de troon en kwam er meer vrijheid. De Christelijke Afgescheiden Gemeente van Almkerk en Emmikhoven werd erkend op 28 november van dat jaar.

De plaats van samenkomst, de schuur van Branderhorst aan de Kil, werd vervangen door de schuur van Jan den Dekker, boven aan de stoep van de Straatweg in Nieuwendijk. In het jaar 1860 maakte de Kerkschuur plaats voor een Kerkgebouw op ongeveer dezelfde plaats.

In 1869 werd de naam gewijzigd in Christelijk Gereformeerde Gemeente. 

In 1873 werd die Gemeente gesplitst in twee delen: Almkerk-Nieuwendijk en Almkerk.

In juli 1873 werd besloten "een kerkgebouw te stichten aan de Voorsteeg". De nieuwe kerk werd in gebruik genomen op zondag 8 februari 1874. In hetzelfde jaar werd ook de pastorie gebouwd. 

Met de Doleantie van 1886 verliet een kleine groep leden de Nederlandse Hervormde Kerk.

In 1892 vond de vereniging plaats met de Dolerenden en vanaf die tijd heette onze Kerk: Gereformeerde Kerk.

Besloten werd een orgel aan te schaffen. Dit werd op woensdag 22 januari 1902 in gebruik genomen. In verband met de groei van de gemeente werd de kerk verbouwd, uitgebreid tot 600 zitplaatsen en voorzien van elektriciteit en centrale verwarming. De ingebruikname was op 20 november 1925. 

De Vrijmaking van 1944 betekende voor onze gemeente het verlies van een klein aantal leden. Door groei van de gemeente en trouwe kerkgang werd in 1955 besloten aan de westkant van het kerkgebouw een vleugel aan te bouwen. Het aantal zitplaatsen kwam toen op ruim 800. Ook de bijgebouwen werden uitgebreid en gemoderniseerd. De nieuwe gebouwen werden op 10 september 1955 in gebruik genomen. Het orgel werd vernieuwd in 1956. 

Het bijgebouw "d'Ontmoeting" werd gebouwd in 1980 en werd op 12 december in gebruik genomen. Omdat de vloer in het kerkgebouw aan vernieuwing toe was, werd besloten een nieuwe vloer aan te laten brengen en tegelijkertijd het gehele gebouw en "d'Ontmoeting", waar nodig, te renoveren. De banken werden wat anders en ruimer gezet en in het vak voor de preekstoel vervangen door stoelen. Het aantal zitplaatsen kwam daardoor op ruim 550, met een uitbreidingsmogelijkheid door bijplaatsing van stoelen. De ingebruikname was op zondag 14 november 1999. Na het vertrek van ds. H. van Heijst werd besloten de pastorie geheel te gaan verbouwen, hetgeen in 2004/2005 is gebeurd.

De geschiedenis van onze kerk, vanaf de Afscheiding tot voorjaar 2004, werd beschreven in een recent uitgegeven boek door Roel de Graaf, getiteld "Geloven in Almkerk". Het is een boek, waarin de geschiedenis prachtig werd beschreven en doorlucht met vele foto's, die werden gedoneerd door vele gemeenteleden. Er zijn nog wel enkele exemplaren van dit boek te koop. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, neemt u dan contact op met G. Schermers, Emmikhovenseweg, die zijn organisatorische inbreng bij de totstandkoming van het boek doorzet in de verkoop ervan.