De kinderoppasdienst wordt georganiseerd om ouders van kinderen (tot 4 jaar) in de gelegenheid te stellen samen naar de ochtenddienst te gaan. 

De oppasdienst wordt gehouden in een bovenlokaal van de 'd Ontmoeting.  
De kinderoppas wordt elke zondagmorgen en op de feestdagen (behalve nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag) georganiseerd. Ook in de schoolvakanties. 

De kinderen kunnen een half uur voor de aanvang van de kerkdienst gebracht worden.  
De kinderen worden begeleid door 2 of 3 begeleiders. Dit zijn ouders, oma’s of jongeren die om toerbeurt een ochtend op de kinderen passen. 

Contactpersoon: Tamara Tankens