We proberen altijd de uitleg in de kindernevendienst aan te laten sluiten op datgene wat er in de eredienst wordt behandeld.

De kindernevendienst heeft als doel het evangelie aan de kinderen (van groep 1 - 8) door te geven op een, aan hun leeftijd aangepaste wijze. 

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor de kinderen van de:

  • basisschoolgroepen: 1 t/m 7 -> elke zondag       
  • basisschoolgroep:   8 -> elke tweede en laatste zondag van de maand

Inlichtingen:  Patricia - Tel. 401393