Geld is een belangrijk middel, ook voor onze Gereformeerde kerk in Almkerk. 

Alles kost geld: gebouwen, energie, predikanten, kosters, (speciale) erediensten, jeugdwerk en bepaalde akties zoals het startweekend. Bovendien moeten er bijdragen betaald worden aan b.v. PKN. Om de kosten te kunnen dekken zijn uiteraard inkomsten noodzakelijk. Inkomsten, die vrijwel geheel door de leden van de kerk moeten worden opgebracht.

De kerk krijgt n.l. geen subsidie!


Om het kerkelijk werk in Almkerk mogelijk te maken, is ieder jaar veel geld nodig. Via uw bijdrage, in welke vorm dan ook, draagt u een steentje bij aan het instandhouden en verlevendigen van onze geloofsgemeenschap.

Hoe u kunt geven aan de kerk waarbij de fiscus u helpt leest u hier.