Kerk zijn tussen diaconale tuin en labyrint

Een gemeente waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen

We zijn een gemeente die:

 • veelzijdigheid als kenmerk heeft
 • niet alleen op zondag gelooft
 • vanuit de kracht van onze Schepper en het geloof in Christus, gelooft dat door samen op te lopen een begaanbaar pad door het leven te vinden is
 • het predicaat ‘Groene Kerk’ heeft
 • van alle generaties is
 • zich bezonnen heeft op de plek van jeugd in de gemeente, met als resultaat een jeugdbeleidsplan dat nu wordt uitgevoerd
 • omziet naar elkaar over kerkmuren heen
 • kerk is op het dorp en samenwerkt met andere kerken op het dorp
 • enthousiaste leden in de ambtsgroepen heeft, die plezier hebben in organisatie en uitvoering van activiteiten
 • oog heeft voor afname van het aantal vrijwilligers en daarvoor oplossingen zoekt
 • een goede en gestructureerde organisatie kent
 • een kerkgebouw met gemeenschappelijke ruimte heeft, die voldoet aan de eisen van de tijd
 • met onze accommodatie kerk en dorp kan verbinden
 • de pastorie met garage en tuin tip top in orde heeft
 • een kerkenraad heeft die denkt in mogelijkheden

Voor-ganger

We zoeken een predikant (m/v 0,8 - 1 fte) die:

 • zijn/haar levend geloof en ons geloof wil voeden en verdiepen
 • de verhalen van toen weet te verbinden met het leven van nu
 • wil meebouwen aan een levende gemeenschap van jong en oud, waarbij er ruimte is voor iedereen om mee te doen
 • ons kan verbinden in de veelzijdigheid van onze gemeente en van de dorpsgemeenschap
 • actief wil meedenken over nieuwe vormen van pastoraat
 • het jeugdpastoraat verder mee vorm en inhoud wil gaan geven
 • actieve belangstelling heeft voor diaconaal werk en groene kerk zijn
 • initiatiefrijk is, inspireert en er voor in is om samen met ons te zoeken naar nieuwe ideeën die passen bij onze manier van geloven zonder het bestaande over boord te gooien
 • open en belangstellend, zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar is en ruimte geeft voor de verschillen in geloofsbeleving in onze gemeente
 • onze ‘Martha-Gemeente’ wil aanvullen met input, zodat wij ook (meer) ‘Maria-Gemeente’ kunnen worden

Wilt u motiveren, inspireren en ons voeden met nieuwe ideeën, dan zijn wij naar u op zoek.

 

Spreekt dit u aan?

Dan vragen we u om schriftelijk te reageren.  

Graag uw motivatie met CV sturen naar beroepingscommissie@gkalmkerk.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van beroepingscommissie (Marcel Overduin 06 – 51564470) of met de secretaris (Jaap van Diggelen 06-55570961).