SAMENSTELLING BEROEPINGSCOMMISSIE
De kerkenraad is dankbaar bekend te kunnen maken dat de volgende personen zijn benoemd als lid van de beroepingscommissie:

  • Inge van den Berg
  • Ineke Crielaard
  • Jaap van Diggelen
  • Karin Groeneveld
  • Anita Kant
  • Daan Koekkoek
  • Marcel Overduin (voorzitter)
  • Vincent Verhoeven

De commissie krijgt als opdracht om aan de hand van de vastgestelde profielschets op zoek te gaan naar een voor onze gemeente geschikte predikant.
Wij wensen hen Gods zegen en wijsheid toe bij de belangrijke taak die hen te wachten staat.
De komende weken zal de commissie nog een training krijgen rondom het beroepingswerk.
De commissie zal u via de kerkbrief en Kerk wijzer regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het beroepingswerk.


INDIENEN NAMEN VOOR  EEN NIEUWE PREDIKANT
Graag stelt de beroepingscommissie u als gemeenteleden in de gelegenheid om namen van predikanten in te dienen die naar uw mening mogelijk voor een beroep naar Almkerk in aanmerking zouden kunnen komen.

U kunt de namen tot en met 6 december sturen naar de voorzitter van de beroepingscommissie, Marcel Overduin, email: beroepingscommissie@gkalmkerk.nl.
De beslissing of de ingediende kandidaten ook daadwerkelijk verder bij de beroepingsprocedure worden betrokken ligt bij de commissie.