‘Gééf vandaag voor de kerk van morgen’

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

Kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie. Ook onze kerk heeft daarom een financiële bijdrage nodig van de leden om te kunnen bestaan; de gebouwen te onderhouden, de energiekosten, de predikant, beheerder, jongerenwerker en organist te kunnen betalen. Alleen zo blijven wij van waarde voor onze leden en de samenleving.
Dáárom is er de actie Kerkbalans.
Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in onze kerk.

Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.
Dáárom is er de actie Kerkbalans.

Het thema voor Actie Kerkbalans 2024 is

          ‘Gééf vandaag voor de kerk van morgen’

De actieperiode loopt van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari 2024 en u vindt onze folder hier.

Geeft u om de kerk?
Doe dan mee!
Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Vanwege de noodzaak durft de Ambtsgroep Beheer & Financiën u ook voor het komende jaar weer te benaderen om u te vragen uw bijdrage op verantwoordelijke wijze toe te zeggen.

Hoe kunt u bijdragen?
Als u wilt bijdragen zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Deelnemen aan Kerkbalans online, dat ook dit jaar weer wordt aangeboden. Klik hier voor het digitale toezeggingsformulier. Makkelijk voor u en voor ons.
  • Deelnemen op basis van een periodieke overeenkomst. Lees hier meer over dit onderwerp onder kopje “Kerk en Fiscus”.
  • Deelnemen aan de papieren Actie Kerkbalans in het begin van het jaar. U ontvangt een toezeggingsformulier op de gebruikelijke wijze als u geen gebruik maakt van de beide andere mogelijkheden.
  • Via Internetbankieren uw bijdrage overmaken aan de kerk op rekeningnummer NL 39 RABO 0301 5002 82 t.n.v. CvK Gereformeerde kerk ALMKERK onder vermelding van kerkbalans 2024.
  • Scannen van bijgaande QRcode, waarmee direct een bijdrage kan worden overgemaakt

                        QRCode

 

Belastingaftrek?
U leest hier alles over onder het kopje “Kerk en Fiscus”.
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met bijdragenadministrateur

Ad van Andel
0183 401003 of 06-54297211 
vrijwilligebijdrage@gkalmkerk.nl