In de morgendienst, aanvang 10.00 uur, hoopt Mevr. G. Bijl - Bor uit Noordeloos voor te gaan.

Aan deze dienst zal het kerstkoor o.l.v. Daniëlle de Rover medewerking verlenen.

We lezen: Lucas 2: 1 – 14 / Jesaja 11: 1 - 10
We zingen voor de dienst: Lied 477 / Lied 483 / In Bethlehems stal
We zingen in de dienst: Psalm 98 / Lied 478 / Lied 481 / Projectlied / Jubel het uit / It came upon a midnight clear (koor) / Ere zij God

Er is jeugdkerk en kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

Kindernevendienst
Wijze mannen verwachten de nieuwe koning (Matteüs 2: 1 - 12)
Kom tot ons, de wereld wacht. Met die gedachte leven we deze advent toe naar kerst. De tijd van advent is een tijd van wachten. Dit wachten zien we overal in de bijbel terugkomen. De mensen in de bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Met kerst lezen we over de verwachting bij de wijzen.

De collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1e collecte Kerk in Actie / Kinderen in de knel en 2e collecte voor het bloemenfonds.

Kerk in Actie / Kinderen in de knel : Sta op voor kinderen in de knel. Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39 RABO 0301 5002 82.Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98 RABO 0301 5045 55.  

Er is deze zondag geen avonddienst.

Live-beelduitzending
Naast de kerkradio is de dienst ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl en op YouTube. Klik op een van onderstaande knoppen voor de live-beelduitzending. Deze wordt geopend in een nieuw venster.

Live beeld (Kerkdienstgemist.nl)

Live beeld (YouTube)

Kerkradio
Het is ook nog steeds mogelijk om de dienst enkel te beluisteren. Met onderstaande afspeelknop kunt u live meeluisteren tijdens een kerkdienst.