Morgendienst zondag 18 december, vierde advent
In de morgendienst, aanvang 9:30 uur, hoopt ds. P. Vis uit Werkendam voor te gaan.
Aan deze dienst zal het kinderkerstkoor o.l.v. Karin Groeneveld en Dinella Wolters medewerking verlenen.
We lezen: Lucas 2: 22 t/m 40.
We zingen: Psalm 24: 1 en 5 / Projectlied / Lied 159a / Lied 489: 1 /Lied 440: 1

Kindernevendienst en jeugdkerk
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 en jeugdkerk voor de tieners.
Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus (Lucas 2:22-40)
Kom tot ons, de wereld wacht. Met die gedachte leven we deze advent toe naar Kerst. De tijd van advent is een tijd van wachten. Dit wachten zien we overal in de bijbel terugkomen. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Op de vierde zondag van advent lezen we over deze verwachting bij Simeon en Hanna.

Collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte PKN JOP/Jeugdwerk en 2de collecte voor ORA.
PKN/JOP Jeugdwerk
Ontdekken wat Kerst betekent. Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39 RABO 0301 5002 82.
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98 RABO 0301 5045 55.

Live-beelduitzending
Naast de kerkradio is de dienst ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl en op YouTube. Klik op een van onderstaande knoppen voor de live-beelduitzending. Deze wordt geopend in een nieuw venster.

Live beeld (Kerkdienstgemist.nl)

Live beeld (YouTube)

Kerkradio
Het is ook nog steeds mogelijk om de dienst enkel te beluisteren. Met onderstaande afspeelknop kunt u live meeluisteren tijdens een kerkdienst.