• In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt Ds. G. de Lang uit Dordrecht voor te gaan.
  We lezen: Jesaja 7: 1 – 9 en Jesaja 7: 10 – 17 (NBV).
  We zingen: Psalm 85: 1, 3 / Lied 445: 1, 4 / Kinderlied: ‘Komt als een kind in onze nacht / Lied 466: 1, 7 / Lied 316 / Lied 489: 1, 2

 • Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.en jeugdkerk
  Maria wacht op de komst van Jezus (Lucas 1: 26 – 38 en 1: 46 - 55)
  Kom tot ons, de wereld wacht. Met die gedachte leven we deze advent toe naar Kerst. De tijd van advent is een tijd van wachten. Dit wachten zien we overal in de bijbel terugkomen. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Op de tweede zondag van advent lezen we over deze verwachting bij Maria.

 • De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte Kerk in actie/Kinderen in de knel en 2de collecte voor Diaconaat.
  Eerste collecte, Kerk in Actie: Kinderen in de knel.
  Sta op voor kinderen in de knel. Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.
  Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
  Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.

 • Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken

 • Er is geen avonddienst. 

Live-beelduitzending

Naast de kerkradio is de dienst ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl en op YouTube. Klik op een van onderstaande knoppen voor de live-beelduitzending. Deze wordt geopend in een nieuw venster.

Live beeld (Kerkdienstgemist.nl)

Live beeld (YouTube)

Kerkradio

Het is ook nog steeds mogelijk om de dienst enkel te beluisteren. Met onderstaande afspeelknop kunt u live meeluisteren tijdens een kerkdienst.