In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt Ds. M. de Bruin uit Molenaarsgraaf voor te gaan.
We lezen: Openbaring 1: 10 – 19 (uit de NBV)
We zingen: Psalm 98: 3, 4 / Lied 435: 3 / Lied 435: 4 / Lied 158a: 3 / Lied 489: 1 / Advent projectlied /   Lied 489: 2 / Lied 919: 4 / Lied 444: 1, 2, 4, 5

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
Wachten op de dag dat Jezus terugkomt (Jakobus 5:7-8). Kom tot ons, de wereld wacht. Met die gedachte leven we deze advent toe naar Kerst. De tijd van advent is een tijd van wachten. Dit wachten zien we overal in de bijbel terugkomen. De mensen in de bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst.
Op de eerste zondag van advent lezen we over deze verwachting van Jezus’ terugkomst uit de hemel.

De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte Kerk in actie/Werelddiaconaat en 2de collecte voor ORA.
Eerste collecte, Kerk in Actie: Colombia.
Onderwijs voor de werkende kinderen. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of op de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.

 

Live-beelduitzending

Naast de kerkradio is de dienst ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl en op YouTube. Klik op een van onderstaande knoppen voor de live-beelduitzending. Deze wordt geopend in een nieuw venster.

Live beeld (Kerkdienstgemist.nl)

Live beeld (YouTube)

Kerkradio

Het is ook nog steeds mogelijk om de dienst enkel te beluisteren. Met onderstaande afspeelknop kunt u live meeluisteren tijdens een kerkdienst.