In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt Ds. G. de Lang uit Dordrecht voor te gaan.
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst gedenken we de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar uit ons midden en hen met wie we ons verbonden weten.

We lezen: Openbaring 22: 6 – 21
We zingen: Psalm 33: 2, 8 / ‘Jésus le Christ’ (Taizé) / Lied 775 / Kinderlied: Een parel in Gods hand/ Lied 756 / Lied: Zie, als koning zal Hij komen (Sytze de Vries, Het liefste van Overzee, deel I, Lied 57) / Hemelhoog 467: 1 / Opwekking 334: 1 en 3

Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor degene die we willen gedenken. Ook kunt u een steentje beschrijven. Na de dienst mag u dit steentje meenemen. Bij de ingangen staan deze zondag mensen om u te helpen en uitleg te geven. Ook branden er tijdens de dienst kaarsjes voor alle anderen die ons het afgelopen jaar, of eerder, ontvallen zijn. Groet, ambtsgroep eredienst

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 en jeugdkerk voor de tieners.

De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte voor Diakonaat - Voedsel voor Oekraïne:
Een deel van het oosten van Oekraïne is bevrijd. Naar verwachting komt er een nieuwe stroom van vluchtelingen op gang: mensen die eerder niet konden vluchten uit de kapotgeschoten dorpen en steden. De burgemeester van Rivne houdt rekening met 300.000 nieuwe vluchtelingen in de regio. Met de winter in aantocht en de laatste spannende berichten over Poetin die extra troepen oproept, houdt iedereen z’n hart vast: zullen de Oekraïners die alles kwijt zijn, de winter wel overleven? Stichting Gain gaat daarom voedselpakketten verzamelen. Hier willen wij graag voor gaan collecteren. Van harte aanbevolen.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.

 

 

Live-beelduitzending

Naast de kerkradio is de dienst ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl en op YouTube. Klik op een van onderstaande knoppen voor de live-beelduitzending. Deze wordt geopend in een nieuw venster.

Live beeld (Kerkdienstgemist.nl)

Live beeld (YouTube)

Kerkradio

Het is ook nog steeds mogelijk om de dienst enkel te beluisteren. Met onderstaande afspeelknop kunt u live meeluisteren tijdens een kerkdienst.