Dienst zondag 2 oktober Startzondag

In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. G. de Lang uit Dordrecht voor te gaan.
Het is startzondag.

Dit is een intergeneratieve dienst. M.m.v. Celis Dekker, orgel; Laura Kaasjager op de dwarsfluit en Janneke Straver op de piano en de zang komt van Ruchama Herwig.
We lezen: 1 Koningen 10: 1 – 10 en Lucas 14: 7
We zingen: Psalm 87: 1, 2, 3 / Lied Opwekking 705: Toon mij uw liefde / Lied 846: 1, 5, 6 / Kinderlied ‘Tjongejongejonge, wat ben ik rijk’ / Lied: 335 (3x) / Psalm 23 / Psalm 107: 1, 3 20

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade met iets lekkers erbij verzorgd door de tieners van de Jeugdkerk.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte PKN Kerk en Israël  en 2de collecte Jeugdwerk.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

Eerste collecte: PKN Kerk en Israël.
Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden. Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust

 

 

 

Live-beelduitzending

Naast de kerkradio is de dienst ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl en op YouTube. Klik op een van onderstaande knoppen voor de live-beelduitzending. Deze wordt geopend in een nieuw venster.

Live beeld (Kerkdienstgemist.nl)

Live beeld (YouTube)

Kerkradio

Het is ook nog steeds mogelijk om de dienst enkel te beluisteren. Met onderstaande afspeelknop kunt u live meeluisteren tijdens een kerkdienst.