KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE

De voorganger op zondagmorgen 20 oktober hoopt is Ds. L.M. Schermers uit Krimpen a/d Lek te zijn.

 Schriftlezing:  Prediker 9: 1 - 12 /  Mattheüs 6: 24 - 34

Zingen: Psalm 27: 1, 7 /  Lied 1008: 1, 2, 3 / Lied 704: 1, 2, 3
Lied 981: 1 allen, 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen en 5 allen
Lied 800: 1, 2,  en 3 / Kinderlied Kopw. 149 (Ja is Ja en nee is nee) /
Lied 910: 1, 3 en 4

Collecten

De collecten zijn deze zondag voor
1ste rondgang Jeugdwerk
2de rondgang Onderhoud Rente en Aflossing