KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE

Het afscheid en bevestiging ambtsdragers is verplaatst van 8 september naar deze zondag 29 september.

Voorganger is ds. N. Dekker uit Almkerk.

Lezen: 1 Samuël 3 NBV

Zingen: Psalm 135: 1, 10 / Klein gloria / Evang. Bundel 426 / Psalm 103: 3 /
Evang. Bundel 226 / Psalm 62: 7 / Lied 675 / Psalm 90: 8
Evang. Bundel 212 Heer, wat een voorrecht
kinderlied Evang. Bundel 444 Ik zegen jou in Jezus naam
Evang. Bundel  218 Samen in de Naam van Jezus

Collecten
De collecten zijn deze zondagmorgen
1ste rondgang Kerk 
2de rondgang Onderhoud Rente en Aflossing.

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8