KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE

In deze morgendienst hoopt ds. J. vd Brink uit Genderen voor te gaan.

In deze dienst vieren we het avondmaal (lopend).

GK Almkerk 15-09-2019 9.30 HA

thema: Het Keltisch kruis en het avondmaal

Schriftlezing: 1 Korintiërs 10: 16-17 (NBV) / 1 Korintiërs 11: 23-26 (NBV)

Zingen: L 288
Klein gloria en direct aansluitend:
Psalm 63: 1

Luister goed naar Gods geboden (op de melodie van EL 278)

Luister goed naar Gods geboden:
(1) Dien alleen de HEERE!
(2) Doe ze weg, die valse goden.
(3) Houd Gods naam in ere!
(4) Zet één dag per week apart
om je rust te geven.
Heb God lief met heel je hart
en met heel je leven.

(5) Heb respect voor beide ouders.
(6) Laat elkaar in leven!
(7) Blijf ook trouw aan wie je trouwde.
(8) Geef wat je kunt geven!
(9) Wees steeds eerlijk naar elkaar
(10) en met ‘goed’ tevreden.
Heb je naaste lief, bewaar
met elkaar de vrede.

Zingen: L 968: 1 en 2 /  L 381: 2 / L 377: 1, 5, 6 en 7 kinderlied: EL 426: 1 en 2
Zingen als geloofsbelijdenis (staande): EL 289: 2 en 3
Zingen tijdens communie: L 377: 2, 3, en 4; Psalm 133: 1 en 2; L 371
(slotlied): L 378: 1, 3 en 4

Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste   rondgang Kerk in Actie/Zending (Bouw de Kerk in Syrië weer op) en 2de rondgang Kerk.

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.