KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE

In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. Zesde zondag in de 40-dagentijd, Palmpasen.

In de 40-dagentijd zingen we het Klein Gloria niet.

We lezen: Genesis 2: 8 & 3: 22-24 (NBV) / Lucas 23: 32-43 (Bijbel in gewone taal)

We zingen: Psalm 65: 1 en 2 / Lied 939: 1 en 2 / Psalm 77: 3 / Lied 562 / Gezang 436: 1, 2 en 7 (Liedboek 1973) / Projectlied / Lied 913: 1 en 4 / Lied 578: 1, 2, 5 en 6

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4.

Kindernevendienst in de 40-dagentijd
Tijdens de veertigdagentijd kijken we naar personen in de bijbel die keuzes moeten maken. Moeilijke keuzes, zware lasten. Dit zijn ook de zware lasten die de kinderen elke zondag in de rugzakjes meenemen naar de kindernevendienst. Maar op Goede Vrijdag neemt Jezus de zware last over. Pasen is voor Jezus een nieuwe start. En niet alleen voor Jezus maar voor ieder die in Hem gelooft en hem wil volgen tijdens zijn levensreis. 

Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1 rondgang Kerk in Actie/ PKN JOP/Jeugdwerk en 2 rondgang Ora en in de avonddienst voor 1rondgang Kerk en 2 rondgang Diaconie.