Op zondag 13 november om 17.30 is er een KerkSchoolGezinsdienst in de Hervormde Kerk.

 U bent van harte welkom ! De dienst wordt geleid door ds. A. Slingerland. Voor de muziek zorgen praiseband Sincere en Celis Dekker.

Voor de allerjongste kinderen is er crèche.

Na de dienst bent u van harte welkom voor een kopje koffie/ thee. Voor de kinderen is er limonade. We vinden het fijn om u dan te ontmoeten.

Het thema dit jaar is Gi-Ga-Groen. Vanaf maandag 31 oktober worden  in de groepen Bijbelverhalen verteld die met dit thema te maken hebben. We leren liederen en verwerken het thema op allerlei manieren.

Het goede doel is dit jaar het Duylse Bos. Ze willen daar graag hoogstam fruitbomen plaatsen. Als school willen wij middels een collecte meehelpen om dit te kunnen realiseren. De groepen 1 t/ m 6 gaan ook het bos bezoeken.

Na de herfstvakantie krijgen de kinderen een boekje mee naar huis waar de verhalen en liederen in staan. In de kerken liggen een aantal boekjes voor belangstellenden. Mocht u ook graag een boekje willen en de voorraad is op dan kunt u mailen met conny.vanderkooij@gmail.com

De collecten in deze dienst zijn bestemd voor fruitbomen in het Duylsebos.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

 

Met vriendelijke groet,

KSG commissie d'Uylenborch.

Dominee beer

 

Live-beelduitzending

Naast de kerkradio is de dienst ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl en op YouTube. Klik op een van onderstaande knoppen voor de live-beelduitzending. Deze wordt geopend in een nieuw venster.

Live beeld (Kerkdienstgemist.nl)

Live beeld (YouTube)

Kerkradio

Het is ook nog steeds mogelijk om de dienst enkel te beluisteren. Met onderstaande afspeelknop kunt u live meeluisteren tijdens een kerkdienst.