KERKRADIO

Aanvang: 19.30 uur, voorganger is dhr. H. Dekker uit Dussen.

Schriftlezing: Lucas 17: 11 – 19

Zingen: Psalm 118: 1 en 10 / Lied: 254: 1, 2 en 3 / Lied: 512: 1, 2 en 5
NLB 704: 1 en 3 / Geloofsbelijdenis (staande), gelezen / Lied: 243: 1, 6 en 7

  • Presentatie door Stichting GAIN   / Slotlied: 263: 1, 2 en 3

Op dankdag willen we graag spullen inzamelen voor stichting GaiN, voor de vluchtelingen in kamp Moria. Het kamp is geschikt voor 3.000 vluchtelingen. Inmiddels zijn er méér dan 10.000 vluchtelingen en er komen er honderden per week bij. Nu het regen- en koude seizoen eraan komt, wordt de nood naar hulpgoederen steeds groter. Half november gaat er weer een transport die kant op.

Bij de ingangen van de kerk kunt u een blad meenemen met alle informatie over deze actie.

Danelle Verschoor, Leoni Verschoor en Antoinette Kant

----------------------------------------------------------------------

Dankdag voor Gewas en Arbeid: inzameling voor Stichting GAiN

Op woensdag 6 november as. is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Graag willen we ook dit jaar samen met u weer geld en spullen inzamelen voor een goed doel. Dit jaar zal er ingezameld worden voor de Stichting GAiN.  

Stichting GAiN

De letters uit het woord GAiN zijn een afkorting van Global Aid Network (wereldwijd hulp netwerk). In het engels betekent GAiN ‘winnen’. GAiN bestaat om de liefde van God te laten zien, met hart en handen, aan mensen wereldwijd, die lijden en in nood zijn. GAiN gelooft dat mensen in nood een integraal onderdeel van de missie van God is. GAiN richt zich daarbij op (nood)hulp en wederopbouw en wil daarnaast bewustwording creëren om het geloof handen en voeten te geven. Meer informatie over deze stichting vindt u op www.gainhelpt.nu

Stichting GAiN werkt samen met andere hulporganisaties om de vluchtelingen in kamp Moria in Griekenland te ondersteunen. Het kamp is geschikt voor 3.000 vluchtelingen. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 vluchtelingen en er komen er honderden per week bij.

Nu het regen- en koude seizoen eraan komt wordt de nood naar hulpgoederen steeds groter. Half november gaat er een transport die kant op.

GAiN heeft aangegeven dat er grote behoefte is aan de volgende artikelen:

  • Mutsen, sjaals en handschoenen (màg tweedehands, maar wel graag schoon en heel)
  • Sokken en ondergoed (graag nieuw)
  • Shampoo, zeep, maandverband en luiers (uiteraard ook nieuw)

Graag alléén bovenstaande artikelen, hier is de meeste vraag naar op dit moment. Géén andere artikelen a.u.b., het kost de Stichting GAiN veel geld om niet gevraagde artikelen weer af te moeten voeren.

Omdat wij het werk van GAiN een warm hart toedragen, willen wij als jeugdclubs en diaconie graag de Stichting GAiN ondersteunen en van harte bij u aanbevelen. We willen graag samen met u bovengenoemde artikelen voor hen inzamelen. Daarnaast willen wij de opbrengst van de tweede collecte op 6 november, Dankdag, doneren aan deze stichting.

We willen u vragen om op zondag 3 november en woensdag 6 november zoveel mogelijk van eerder genoemde artikelen mee te nemen. Tot 6 november kunt u ook uw spullen inleveren bij Antoinette Kant, Kerkstraat 27a – bij niet thuis, graag in de bananendozen in de garage.