Plaats: Antonia 

Aanvang: 19.00 uur.

Toelichting “contact met de kerk”
Dit is een viering die meestal plaatsvindt op de 1ste vrijdagavond van de maand in het atrium van zorgcentrum ‘Huize Antonia’.
De viering wordt wisselend verzorgd door de Hervormde en Gereformeerde kerk en begint om 19.00 uur.
Er wordt afgesloten met het gezamenlijk drinken van een kop koffie/thee. Het duurt tot 20.00 uur.
De viering is bedoeld voor de mensen van de Ster, Antonialaan/de Nieuwenaar en Huize Antonia. Zijn er echter ouderen uit het dorp die deze viering bij willen wonen, dan zijn zij ook van harte welkom!
Bewoners van de Antonialaan en de Nieuwenaar die naar het contact met de kerk willen, kunnen worden opgehaald. Wilt u dan om 18.30 klaar staan in het atrium, of contact opnemen met uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Woont u in de Ster en wilt u worden opgehaald, neem dan ook contact op met uw wijkouderling of pastoraal werker.