KERKRADIO

De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt . H.J. van Kapel uit Waspik te leiden.
Dit is een gezamenlijke Zangdienst in de Hervormde kerk.
Muzikale medewerking wordt verleend door mannenkoor “Onderling Genoegen” uit Nieuwendijk o.l.v. Johan den Hoedt.
Henk Teuling begeleidt het koor op piano en kistorgel.
Celis Dekker bespeelt het kerkorgel.

Thema: Wie gelooft …

We lezen: Johannes 3: 14-18 (in de NBG-vertaling van 1951)

We zingen: Gezang 434: 1, 2 en 5 Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der ere / 
Koor: Nader mijn God tot U & He touched me / 
Koor: Hoog boven alle vragen & Where no one stands alone  /  
Psalm 62: 1 en 5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer /  
Koor: U bent alles Heer & Peace like a river /  
Gezang 443: Liefde Gods die elk beminnen /
Koor: Ga met God en Hij zal met je zijn

Collecten

1ste rondgang Kerk en
2de rondgang Diaconie.