KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE

In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.

Mogelijkheid bijdrage collecte over te maken via rekeningnummer
Zolang de kerkdiensten niet fysiek gehouden kunnen worden tijdens de dienst in onze kerk, wordt u de mogelijkheid geboden om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.         
- Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
- Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.

Door de diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn, de collecten van de diaconie te bestemmen voor diaconale doelen waaronder Kerk in Actie. De diaconie zal er voor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden overgemaakt naar deze diaconale doelen. U kunt uw collecte telkens (of in één keer) voor deze mooie doelen in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van: collecte diaconale doelen.


Mogelijkheid bijdrage collecte via munten
Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten kunt doen. 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie. Dit zal ook op de bussen zijn aangegeven. Het is niet de bedoeling ook geld in deze bussen te stoppen; de bussen zijn alleen bestemd voor uw bijdrage middels de collectemunten.
De collectemunten kunnen per mail bij Ad van Andel (andelaj@planet.nl) besteld worden.