KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE

9.30 uur: ds. B. Ridder. In deze dienst muzikale medewerking van fam. Herwig, zang en Celis Dekker, orgel

Kindernevendienst.
Klik t.z.t. hier voor informatie over de kindernevendienst van deze zondag. 

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor: 1e collecte Kerk in Actie en 2e collecte Kerk.

 

Collecte zondag 31 mei 2020, Pinksteren; hulp bij een stille coronaramp; Moldavië
In het collecterooster staat Marokko als doel pinkstercollecte (zending) vermeld. Toen Kerk in Actie dit project destijds koos was er van corona nog geen sprake. De stille coronaramp is nu zeer urgent.
Kerk in actie heeft daarom verzocht om de pinkstercollecte, op zondag 31 mei, helemaal in het teken van de coronahulp te stellen. In heel veel landen is de nood inmiddels hoog. Het is daarom moeilijk om een keuze te maken voor welk land nu het beste kan worden gecollecteerd. De diaconie van onze kerk heeft gemeend de Pinkstercollecte te mogen bestemmen voor Moldavië. Via de alom bekende spaardoosjes en de violenactie hebben we al actie gevoerd voor dit arme land.

Een Moldavisch spreekwoord luidt ´Als het zwaar wordt, kom je erachter wie je vrienden zijn’. Daarom willen we hen nu zij het in deze coronatijd zeer moeilijk en zwaar hebben een hart onder de riem steken en hen helpen met deze Pinksteractie.

In Moldavië lijkt tot nu toe het aantal coronabesmettingen lager dan in West-Europa. Toch dreigt hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de maatregelen van de overheid - er is een strenge lockdown - kunnen mensen niet werken en dat betekent geen geld en geen eten. De gevolgen voor de ouderen zijn zeer zorgwekkend. De situatie is kritiek. Ouderen die geholpen werden door hun buren, worden nu alleen gelaten en krijgen alleen nog beperkt hulp van een aantal zorgmedewerkers. En dat alleen in de regio's waar zulke zorg al georganiseerd was. Men is dan ook erg bezorgd over het grote aantal zorgvragen, de ouderen die nu eenzaam thuis dood kunnen gaan en omdat er niet genoeg desinfecterende materialen beschikbaar zijn. Mondkapjes en handschoenen zijn erg duur en nergens verkrijgbaar. Ook het leed onder de kwetsbare kinderen in het land daar neemt snel toe.

Bethania, partner van Kerk in Actie, verleent normaal hulp aan deze kinderen, door hen te ontvangen in hun dagcentra. Deze centra zijn nu gesloten. De kinderen, maar ook de ouderen die zij helpen, kunnen nu niet bij hen terecht, terwijl ze dit wel heel hard nodig hebben. Zij staan er nu geheel alleen voor. Op de website van Kerk in Actie kunt u hier en hier nog veel meer lezen over deze actie en over Moldavië.

Helpt u mee om de last van deze kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavië te verlichten?

Doet U mee aan deze goede actie en helpt U dit land via uw bijdrage of collectemunten?
Alvast bedankt. De diaconie.

 


Mogelijkheid bijdrage collecte over te maken via rekeningnummer
Zolang de kerkdiensten niet fysiek gehouden kunnen worden tijdens de dienst in onze kerk, wordt u de mogelijkheid geboden om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.         
- Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
- Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.

Door de diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn, de collecten van de diaconie te bestemmen voor diaconale doelen waaronder Kerk in Actie. De diaconie zal er voor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden overgemaakt naar deze diaconale doelen. U kunt uw collecte telkens (of in één keer) voor deze mooie doelen in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van: collecte diaconale doelen.


Mogelijkheid bijdrage collecte via munten
Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten kunt doen. 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie. Dit zal ook op de bussen zijn aangegeven. Het is niet de bedoeling ook geld in deze bussen te stoppen; de bussen zijn alleen bestemd voor uw bijdrage middels de collectemunten.
De collectemunten kunnen per mail bij Ad van Andel (andelaj@planet.nl) besteld worden.