In de morgendienst hoopt ds. G.J. Wolters  voor te gaan. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.

Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste  rondgang Kerk en 2de  rondgang Diaconie.

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.