9.30 uur: ds. E. van Bolhuis-Szabo uit Hendrik Ido Ambacht.

De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste   rondgang Kerk in Actie / Werelddiaconaat en 2de  rondgang Ora.

 

Eerste collecte zondag 23 juni / Werelddiaconaat / steun vluchtelingen in Nigeria
20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In Noord-oost Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht in eigen land voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen 10 jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd.
Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt is het niet veilig. Door geweld, vernielingen, slechte weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel. Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan! De diakenen.