Elke eerste zondag van de maand wordt er voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar (jongeren 1 - 3 VO) een speciale dienst gehouden in het clublokaal, gelijktijdig met de morgendienst.

De jeugdkerkdiensten hebben een eigen liturgie met daarin herkenbare elementen die we ook terugvinden in de “gewone” kerkdienst.