Bijwonen van kerkdiensten
De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet.
Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl).  Klik hier om online mee te luisteren of ook te kijken naar deze dienst.

 

18.30 uur: Ds. R.R. Maathuis uit Werkendam. 

Met  muzikale medewerking van Karin van Andel uit Dussen orgel en Thea Groeneveld-van Herwijnen zang.

De collecten zijn deze zondag in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconaat .

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 8 mei 10.00 uur. ds. Bert Ridder

 

Een muzikale groet
Wilt u een muzikale groet aanvragen? Dat kan in een muzikaal moment direct na de kerkdienst op zondagmorgen. Iedere zondag zal er dan een aanvraag/wens worden ingewilligd. Wilt u voor een speciale datum een lied aanvragen, dan graag 2 weken van te voren. Laat het ons weten:  
Willy Groeneveld        tel 0645177170          mail: willy.groeneveld@gmail.com
Wilna Schouten          tel 0183 402776         mail: schoutenvantilborg@gmail.com

 

Bijwonen kerkdiensten door bezoekers
Met ingang van 28 april zijn er versoepelingen ingevoerd m.b.t. de corona-maatregelen.
Dit is voor de kerkenraad ook aanleiding geweest om te besluiten om vanaf nu weer 30 bezoekers in alle kerkdiensten toe te staan. Wel gelden daarbij de regels dat men zich vooraf moet aanmelden en dat de bezoekers ook een mondkapje moeten dragen als ze de kerk in- en uitgaan. In de maand mei zijn er echter nog een aantal bijzondere diensten met genodigden.

Daarom kunt u zich alleen voor de vetgedrukte diensten aanmelden.

  • Zondagochtend 9 mei jongerenviering. Jongeren zijn uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden
  • Zondagavond 9 mei: gezamenlijke dienst in onze kerk
  • Donderdagochtend 13 mei: hemelvaart
  • Zondagochtend 16 mei: doopdienst met eigen gasten
  • Zondagavond 16 mei: gewone dienst
  • Zondagochtend 23 mei: Pinksteren. Belijdenisdienst met eigen gasten
  • Zondagavond 23 mei: Vesper
  • Zondagochtend 30 mei: doopdienst met eigen gasten
  • Zondagavond 30 mei: gezamenlijke dienst in de HK.

Vanaf zondag 6 juni kunnen voor alle diensten zich weer bezoekers aanmelden, tenzij de regels verscherpt/versoepeld worden.
De kindernevendienst zal voorlopig (in ieder geval in de maand mei) nog digitaal plaatsvinden. 

Aanmelden voor de gezamenlijke avonddienst op 9 mei kan nog tot en met vrijdagavond 7 mei en voor Hemelvaartsdag tot en met maandag 10 mei.

 

Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten
Op de website van de kerk staat bovenaan een knop  aanmelden kerkdienst
Als u op die knop klikt wordt u doorverbonden met het aanmeldingsformulier. U kunt zich hier voor de komende zondag opgeven. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba  (scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com)  of met Roel Pierik (pierik@cumail.nl )