Bijwonen van kerkdiensten
In verband met de verscherping van de coronamaatregelen heeft de kerkenraad besloten in lijn met de adviezen van de PKN om alleen onlinediensten te verzorgen.
U kunt zich dus niet aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst.
Klik hier om online mee te luisteren of ook te kijken naar deze dienst.


Diensten zondag 31 januari
18.30 uur: Ds. J. v.d. Hout