Bijwonen van kerkdiensten
In verband met de verscherping van de coronamaatregelen heeft de kerkenraad besloten in lijn met de adviezen van de PKN om alleen onlinediensten te verzorgen.
U kunt zich dus niet aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst.
Klik hier om online mee te luisteren of ook te kijken naar deze dienst.

 


Diensten zondag 24 januari
18.30 uur: Ds. J. van den Brink uit Genderen.
In deze dienst komt de  muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Thea Groeneveld-van Herwijnen, zang.
De collecten zijn in deze dienst bestemd voor 1ste collecte PKN Missionair Werk en Kerkgroei  in en 2de collecte Kerk.


Een muzikale groet
Wilt u een muzikale groet aanvragen? Dat kan in een muzikaal moment direct na de kerkdienst op zondagmorgen. Iedere zondag zal er dan een aanvraag/wens worden ingewilligd. Laat het ons weten:  
Willy Groeneveld        tel 0645177170          mail:  willy.groeneveld@gmail.com
Wilna Schouten          tel 0183 402776         mail:  schoutenvantilborg@gmail.com

 

 

 


Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalamkerk.nl of u kunt bellen: 401265.
Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 16 januari 10.00 uur. ds. Bert Ridder