In de avonddienst, om 18.30 uur, hoopt Ds. N.J. Dekker uit Almkerk voor te gaan en niet zoals eerder aangegeven Ds. R.R. Maathuis uit Werkendam of Ds. A.A. Wisman uit Nieuw-Lekkerland.

Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.

Schriftlezing; Lucas 7: 36 – 8: 3 NBV

Zingen;  Psalm 25: 1, 7 / Lied. 908: 1, 2, 7 /  Lied 518: 4, 7

Lied 412: 3   Psalm 103: 4, 9                                                       

 

Zomeravondcollecte diaconie bestemd voor verbouwing van De Pomp
De zomeravondcollectes voor de diaconie zijn in juli en augustus bestemd voor de verbouwing van Christelijk Jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Vanuit een overtuigd christelijke visie wil De Pomp een alternatief zijn voor jongeren van 12 tot 23 jaar om uit te gaan. De Pomp wil graag het bestaande gebouw uitbreiden met een tweede ruimte.

Zo kunnen ze hun programma’s nog specifieker afstemmen op de jongeren. Daarnaast biedt extra ruimte ook de mogelijkheid om bijv. huiswerkbegeleiding en sociale vaardigheidstrainingen aan te bieden.
Met deze collectes vragen wij uw hulp en steun om een bijdrage hieraan te kunnen leveren.
U kunt ook een extra gift overmaken naar NL27 RABO 0301 5207 71 t.n.v. Youth for Christ Altena.
Namens de gezamenlijke diaconieën van harte bij u aanbevolen!