De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. J. v.d. Brink uit Genderen te leiden.

Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.

Thema: Wat doet Jezus Christus op dit moment in de hemel?

We lezen: Hebreeën 9: 11-12 en 24 / Efeziërs 1: 15-23 / Kolossenzen 3: 1-4 en Johannes 14: 2-3

We zingen: Psalm 98: 1 en 4 / Gezang 230: 1, 5 en 6 / Psalm 97: 1 / Psalm 97: 4, 5 en 6 /
Psalm 96: 1,5, 7