Jaarlijks wordt in Almkerk de Vakantie Bijbel Club georganiseerd. Meestal zijn dat twee dagdelen in de herfstvakantie. De commissieleden zijn afkomstig uit de Hervormde, Gereformeerd vrijgemaakte en Gereformeerde kerk van Almkerk. Ook de medewerk(st)ers, die ons helpen in het begeleiden van de groepjes, komen uit de drie kerken. De kinderen van 4 t/m 10 jaar (groep 1 t/m 6) worden via een persoonlijke uitnodiging op de drie basisscholen voor deze dag uitgenodigd. Voor de kinderen van groep 7 en 8 wordt, indien mogelijk, een apart programma gemaakt, waarbij we hulp krijgen van medewerkers van (Youth For Christ) 'De Pomp'. Daarnaast verschijnen er uitnodigingen bij de plaatselijke winkeliers en berichten in de kerkbladen en streekbladen.

De laatste jaren hebben we steeds gebruik gemaakt van de voetbalkantine aan de Sportlaan. Hier hebben we lekker veel ruimte voor alle activiteiten. Bij mooi weer kunnen we ook heerlijk gebruik maken van het veld. Tot nu toe kunnen we meestal rekenen op de komst van 120-150 kinderen.

Voor de invulling van het thema maken we gebruik van de themamap van de HGJB. We proberen het laagdrempelig te houden om juist ook de rand- en niet-kerkelijke kinderen te bereiken met de Bijbelse boodschap.

Er wordt altijd met elkaar gezongen en er zal die dag een bijbelverhaal verteld worden. Dit gebeurt in kleine groepjes, zodat er voldoende persoonlijke aandacht is voor de kinderen. Naar aanleiding van het verhaal zal er in kleine groepjes geknutseld en gespeeld worden. Na afloop krijgen de kinderen een boekje mee, waarin de verhalen, liedjes en verwerkingen zijn terug te vinden. De Vakantie Bijbel Club wordt meestal feestelijk afgesloten door een theatergezelschap, waarbij ook de ouders en andere belangstellenden van harte welkom zijn.