In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. Carmen Melissant uit Hardinxveld voor te gaan.

We lezen: Job 2: 3 – 26 / Job 19: 23 – 27 / Psalm 22: 1 - 25.
We zingen: lied 27: 1, 2 / lied 558: 1, 6, 8, 10 / lied 663: 1, 2 / projectlied / lied 22: 1, 10 / hemelhoog 460: Ik zal er zijn / lied 575: 1, 6

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte Kerk in Actie: Werelddiaconaat en 2de collecte voor Kerk.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39 RABO 0301 5002 82.
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98 RABO 0301 5045 55.

1e collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat: Bangladesh: Kansen creëren voor jongeren. In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.


Live-beelduitzending
Naast de kerkradio is de dienst ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl en op YouTube. Klik op een van onderstaande knoppen voor de live-beelduitzending. Deze wordt geopend in een nieuw venster.

Live beeld (Kerkdienstgemist.nl)

Live beeld (YouTube)

Kerkradio

Het is ook nog steeds mogelijk om de dienst enkel te beluisteren. Met onderstaande afspeelknop kunt u live meeluisteren tijdens een kerkdienst.