In de morgendienst, aanvang 9:30 uur, hoopt ds. G. de Lang voor te gaan. Dit is een intergeneratieve en warme truiendienst.
We lezen: Psalm 24
We zingen: Opw. 70 / Morning has broken / kinderlied / Lied 1005: 1, 2, 5 / Lied 978: 1, 4

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

Veertigdagenproject van de kindernevendienst Bijbel Basics
Wie? Wat? Waar! Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch? Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus? Tip: Maak een gratis account op Bijbel Basics om alle verhalen, opdrachten en knutselwerkjes te bekijken. Of bestel via de webshop het projectboekje met poster.

De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte Kerk in Actie: Zending en 2de collecte voor Kerk.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39 RABO 0301 5002 82.
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98 RABO 0301 5045 55.

1e collecte: Kerk in Actie: Zending
Zambia: Maatjes voor gezinnen zonder ouders. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert lokale kerken om naar deze kinderen om te zien. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

Intergeneratieve dienst
Als gemeente zijn we aangesloten bij de groene kerken.
Als groene kerk/gemeente willen we op een verantwoorde en duurzame manier omgaan met Gods schepping. Daar willen we in deze dienst aandacht aan besteden, onder andere door gelijktijdig een warme truien-dienst te organiseren. Daarom wordt iedereen gevraagd om een dikke trui aan te trekken.

Het thema is: “De knop om”.

Geprobeerd wordt ook tijdens deze dienst de verbinding te zoeken tussen de verschillende generaties van onze gemeente. Dominee De Lang zal al deze thema’s in deze dienst in woord en gebed “aan elkaar breien”. 
Na deze dienst zijn leden van het “breicafé” aanwezig, om wie dat wil de eerste beginselen van het breien bij te brengen.
Ook is er een tentoonstelling van wat er o.a. gemaakt wordt tijdens de middagen van het breicafé.
Verder zal er dan koffie, warme chocomelk en glühwein worden geschonken en staan de marshmallows klaar voor de jeugd om opgewarmd te worden boven de vuurschalen.
Er wordt ook een leuke prijs uitgeloofd voor degene met de lelijkste trui in de dienst!
Een echte jury zal dit gaan beoordelen.
We hopen u/jou dan ook allemaal te ontmoeten!
De commissie Eredienst, de Activiteitencommissie en de commissie Groene Kerk.


Live-beelduitzending
Naast de kerkradio is de dienst ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl en op YouTube. Klik op een van onderstaande knoppen voor de live-beelduitzending. Deze wordt geopend in een nieuw venster.

Live beeld (Kerkdienstgemist.nl)

Live beeld (YouTube)

Kerkradio
Het is ook nog steeds mogelijk om de dienst enkel te beluisteren. Met onderstaande afspeelknop kunt u live meeluisteren tijdens een kerkdienst.