In de morgendienst, aanvang 9:30 uur, hoopt ds. N. de Lange uit Nieuwendijk voor te gaan.
We lezen: Psalm 139: 1 – 12 / Lucas 5: 27 - 39
We zingen: Lied 66: 1 / Lied 274: 1, 2, 3 / Lied 139: 11 / Kinderlied: Lees je bijbel bidt elke dag / Lied 837: 1 / Lied 837: 2, 3, 4 / Lied 423: 1, 2, 3

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 en jeugdkerk voor de tieners.

De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte PKN Ondersteuning gemeente en 2de collecte voor Diaconaat.
Goed toegerust aan de slag. Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39 RABO 0301 5002 82.
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98 RABO 0301 5045 55.

 


Live-beelduitzending
Naast de kerkradio is de dienst ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl en op YouTube. Klik op een van onderstaande knoppen voor de live-beelduitzending. Deze wordt geopend in een nieuw venster.

Live beeld (Kerkdienstgemist.nl)

Live beeld (YouTube)

Kerkradio

Het is ook nog steeds mogelijk om de dienst enkel te beluisteren. Met onderstaande afspeelknop kunt u live meeluisteren tijdens een kerkdienst.