KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

Zondag 5 april staat Matteüs 27:45-56 en 62-66 centraal.

We lezen het Bijbelverhaal van de kindernevendienst tijdens de eredienst.
Het verhaal gaat over Jezus’ sterven en zijn graf dat door soldaten wordt bewaakt, welke hier is te downloaden.

Kinderen kunnen aansluitend thuis een opdracht doen.
Door de verwerking en het werkblad(en) te printen kunnen de kinderen thuis toch aan de slag met het verhaal.

Er zijn vier verwerkingen voor de kinderen, welke hier zijn te downloaden.

De werkbladen zijn hieronder te downloaden.