KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

Zondag 26 april staat Exodus 15:22-27

De Israëlieten hebben dorst                              

Deze week wordt het Bijbelverhaal van de kindernevendienst niet gelezen tijdens de eredienst.
Het verhaal, Exodus 15:22-27, voor de kinderen is hier te downloaden.

Door de verwerking en het werkblad(en) te printen kunnen de kinderen thuis aan de slag met het verhaal.

Er zijn vier verwerkingen voor de kinderen, welke hier zijn te downloaden.

De werkbladen zijn hieronder te downloaden.


------------------------------------

Update jeugdwerk (van de kerkbrief van 26 april)
Wat doet u bij het zien van vier jongeren die gezellig arm in arm lopen door Almkerk?
A Dan bel ik de handhavingshotline, het nummer staat al in mijn mobiel.
B Alleen samen krijgen we corona onder controle, dus ik geef op afstand een waarschuwing.
C Ik ken ze vast dus ik sluit bij ze aan.
D Ik zeg niks. Het is hun eigen verantwoording. 

Nu er geen jeugdwerkbijeenkomsten zijn, bereiken we kinderen en jongeren met behulp van de digitale middelen. Dat gebeurt wekelijks en op allerlei manieren. Ze krijgen een dilemma. Ze ontdekken dat we ook vanuit de Bijbel kunnen stellen dat klikken een mens niet populair maakt (Jozef). Maar een verklikker kan ook je leven redden. Denk aan Mordechai die een aanslag verijdelde of het neefje van Paulus. Zijn oplettendheid maakte dat Paulus kon ontsnappen.
‘Let een beetje op elkaar’ is de boodschap van Mark Rutte. Ik vind het heel mooi om te merken hoe leiders en ouders dat doen. Ouders die materialen downladen en zo aan de slag gaan thuis met de kinderen. Zo kreeg ik foto’s geappt van gezinnen die het Paasspel hebben gespeeld met elkaar.
Jeugdleiders en jongeren die bijeenkomen met Houseparty, beeldbellen. Andere leiders dagen de jongeren uit met een quiz van Bijbelse emoticons, vragen hoe het met de tentamens gaat in deze gekke tijd en in de mini-appgroep Emmickhofje bestuderen we samen het boek Openbaringen.

Ongeveer een jaar geleden koos de gemeente voor relationeel jeugdwerk. Niet de activiteit staat centraal, maar het zien en in contact blijven met kinderen en jongeren. Daar ligt nog veel werk voor ons als jeugdwerkteam. Maar gelijk is het mooi en van waarde om te merken dat men elkaar blijft ‘zien’. Ook nu.

Tot slot, het verhaal voor zondag 26 april, Exodus 15:22-27, voor de kinderen wordt deze week niet gelezen tijdens de dienst, maar is hier te downloaden op de site. Ook staan er 4 verwerkingen op de site.

Een hartelijke groet, Marian Timmermans